Aankoop en vergunningen
De na aankoop benodigde vergunning is een WM3.
Van de verkopende partij ontvangt u zijn / haar gegevens en van het wapen.
Op de WM3 geeft u, indien u hiervan in het bezit bent, uw jachtakte nummer of verlof
nummer aan.
- Uw persoonlijke gegevens.
- Het wapennummer, kaliber en type wapen.
- De reden voor voorhanden hebben. (het beoefenen van de schietsport of jacht)
- Van wie u het wapen krijgt. Enz.
- Sportschutters moeten het door de vereniging verder in laten vullen.
- Na inlevering bij de afdeling bijzondere wetten van de politie ontvangt u, na
goedkeuring, een WM2.
- En zal het wapen op uw bijlage bijgeschreven worden.
- De verkopende partij moet uw personalia controleren en de WM2 invullen.
Daarna mag u het wapen meenemen.
Vervolgens zal het wapen bij de afdeling bijzondere wetten van de politie geschouwd
moeten worden, in overeenstemming met afdeling bijzondere wetten van de politie.
De WM2 blijft bij de verkopende partij, deze moet de WM2 inleveren bij de afdeling
bijzondere wetten van de politie.
 
Voor meer informatie
klik u hier.
 
Terug naar webwinkel overzicht
H u v a   S p o r t   &   J a c h t   A r t i k e l e n
Tel: 077 382 3876 of 06 1457 2456   |   Email: info@huvasportenjacht.nl   |   KVK-nummer: 14104103   |   website: ROYAl professional